High subretinal fluid procoagulant activity in rhegmatogenous retinal detachment.

L.J.A.G. Ricker, R. Al Diere, G.J.M. Beckers, E. Pels, A.T.A. Liem, F. Hendrikse, A. Kijlstra, H.C. Hemker, E.C. La Heij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5234-5239
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume51
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit