High surface temperatures of trees and pine litter in the winter and their biological importance

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)325-331
  TijdschriftInternational Journal of Biometeorology
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit