High symmetric anisometropia in monozygotic twins

P.T.V.M. de Jong, B.A. Oostra, J.T.H.N. de Faber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-32
TijdschriftOphthalmic Paediatrics and Genetics
Volume14
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit