High-Throughput Microsatellite Markers Development for Genetic Characterization of Emerging Sporothrix Species

Luiza Chaves de Miranda Leonhardt Losada, Ruan Campos Monteiro, Jamile Ambrósio de Carvalho, Ferry Hagen, Matthew C. Fisher, Bram Spruijtenburg, Jacques F. Meis, Theun de Groot, Sarah Santos Gonçalves, Ricardo Negroni, Rui Kano, Alexandro Bonifaz, Zoilo Pires de Camargo, Anderson Messias Rodrigues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Fungi
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 mrt. 2023

Citeer dit