High throughput olfactory conditioning and memory retention test reveal variation in Nasonia parasitic wasps

K.M. Hoedjes, J.L.M. Steidle, J.H. Werren, L.E.M. Vet, H.M. Smid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

152 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High throughput olfactory conditioning and memory retention test reveal variation in Nasonia parasitic wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences