High-throughput semiquantitative analysis of insertional mutations in heterogeneous tumors

M.J. Koudijs, C. Klijn, L. van der Weyden, J. Kool, J. ten Hoeve, D. Sie, P.R. Prasetyanti, E. Schut, S. Kas, T. Whipp, E. Cuppen, L. Wessels, D.J. Adams, J. Jonkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-throughput semiquantitative analysis of insertional mutations in heterogeneous tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences