Highly efficient ex vivo lentiviral transduction of primary human pancreatic exocrine cells

Jeetindra R A Balak, Natascha de Graaf, Arnaud Zaldumbide, Ton J Rabelink, Rob C Hoeben, Eelco J P de Koning, Françoise Carlotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Highly efficient ex vivo lentiviral transduction of primary human pancreatic exocrine cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences