Hij was een lapzwans om lief te hebben [Review of: B. Slijper. Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem]

E.M. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift1 juni
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit