Hilligen yn Fryslân: Dodo fan Haske

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)11-13
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit