Hilligen yn midsieusk Fryslân: Sint Anne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)11-12
Aantal pagina's2
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit