Hindgut defects and transformation of the gastro-intestinal tract in Tcf4-/-/Tcf1-/- embryos

A. Gregorieff, R. Grosschedl, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1825-1833
TijdschriftEMBO Journal
Volume23
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit