Hinduism in Modern Indonesia - A minority religion between local, national, and global interests.

M. Ramstedt

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLondon et al.
UitgeverijRoutledgeCurzon
Aantal pagina's304
ISBN van geprinte versie0700715339
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit