Hippocampal apoptosis in major depression is a minor event and absent from subareas at risk for glucocorticoid overexposure

P.J. Lucassen, M.B. Müller, F. Holsboer, J. Bauer, A. Holtrop, J. Wouda, W.J.G. Hoogendijk, E.R. de Kloet, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)453-468
TijdschriftThe American journal of pathology
Volume158
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit