Hippocampal estrogen receptor-alpha splice variant TADDI in the human brain in aging and Alzheimer's disease.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-199
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit