Hippocampal GR expression is increased in elderly depressed females.

Q. Wang, M. Joels, D.F. Swaab, P.J. Lucassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)527-533
TijdschriftNeuropharmacology
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit