HISCO (Historical International Standard Classification of Occupation): construindo uma codificaςão de ocupaςões para o passado brasileiro.

M.H.D. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)166-181
TijdschriftRevista da ABET
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit