HISGIS Amsterdam (1832/1851) De vectorisering, digitalisering en verrijking van het oudste kadaster als infrastructuur voor een historisch GIS van Amsterdam: een werk in uitvoering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-12
Aantal pagina's3
TijdschriftGIS Magazine
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit