HISGIS Dokkum

J.A. Mol (Ontwikkelaar), Jan Hartmann (Ontwikkelaar), Mark Raat (Ontwikkelaar), Thomas Vermaut (Ontwikkelaar), Bram Boonstra (Ontwikkelaar), Theo Delfstra (Ontwikkelaar), Piet de Haan (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 19 mei 2017

Citeer dit