HISGIS Leer

J.A. Mol (Ontwikkelaar), J.J. Feikens (Ontwikkelaar), Jan Hartmann (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
StatusGepubliceerd - 24 jan. 2017

Citeer dit