HISGIS Leiden 1832

J.A. Mol (Ontwikkelaar), J.J. Feikens (Ontwikkelaar), P.L.G. van der Meer (Overig)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageHISGIS Leiden
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit