História do Trabalho para além das fronteiras

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Portugees
Pagina's (van-tot)31-65
TijdschriftCuadernos AEL
Nummer van het tijdschrift29
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit