Histologic evaluation of human posterior lamellar discs for femtosecond laser descemet's stripping endothelial keratoplasty.

Y.Y.Y. Cheng, S. Kang, H.E. Grossniklaus, E. Pels, H.J. Duimel, P.M. Frederik, F. Hendrikse, R.M.M.A. Nuijts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-79
TijdschriftCornea
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit