Histologic features of the early stages of age-related macular degeneration: a statistical analysis

T.L. van der Schaft, C.M. Mooy, W.C. de Bruijn, F.G. Oron, P.G.H. Mulder, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)278-286
TijdschriftOphthalmology
Volume99
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit