Histone acetylation in astrocytes suppresses GFAP and stimulates a reorganization of the intermediate filament network

Regina Kanski, Marjolein A M Sneeboer, Emma J van Bodegraven, Jacqueline A Sluijs, Wietske Kropff, Marit W. Vermunt, Menno P Creyghton, Lidia De Filippis, Angelo Vescovi, Eleonora Aronica, P. van Tijn, Miriam E van Strien, Elly M Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Histone acetylation in astrocytes suppresses GFAP and stimulates a reorganization of the intermediate filament network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences