Histone extraction for mass spectrometry-based analysis of post-translational modifications in the fungal genus Aspergillus

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Uitgeverprotocols.io
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit