Historia do trabalho: o velho, o novo e o global

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

312 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)11-26
Aantal pagina's16
TijdschriftRevista Mundos do Trabalho
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit