Historical Atlas of the Low Countries: A GIS Dataset of Locality-Level Boundaries (1350–1800)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-33
TijdschriftResearch Data Journal for the Humanities and Social Sciences
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 dec. 2023

Citeer dit