Historical Demography. Understanding Temporal Change, Individual Variation and Regional Persistence.

Jan Kok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237
Aantal pagina's259
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit