Historical gender change in West Frisian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
401 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-56
Aantal pagina's25
TijdschriftMorphology
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit