Historical linguistics in the Netherlands

Nicoline van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-59
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume2019
StatusGepubliceerd - nov. 2019

Citeer dit