Historical microbiology: revival and phylogenetic analysis of the luminous bacterial cultures of M.W.Beijerinck

M.J. Figge, L.A. Robertson, J.C. Ast, P.V. Dunlap

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)463-472
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit