Historical trends in the correlation of sibling deaths in infancy in The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-115
TijdschriftBiodemography and Social Biology
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit