Historicizing Contemporary Growth: The Ethiopian Revolution, Social-Structural Transformation, and Capitalist Development

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-88
TijdschriftNortheast African Studies
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit