Historiographie de la Seconde Guerre mondiale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftBulletin d'Histoire Politique
Volume16
Nummer van het tijdschriftLa Deuxième Guerre mondiale à l'étude
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit