Historiography on the Dutch Caribbean (-1985): Catching Up?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

485 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftJournal of Caribbean History
Volume21
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit