Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)165-211
Aantal pagina's47
TijdschriftIt Beaken
Volume67
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit