Historische focus en letterkundige blik [Recensie van: Thomas Vaessens,De Daf van mijn vader. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2018]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)289-292
Aantal pagina's4
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume60
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 dec. 2018

Citeer dit