Historische gebaren. Indische geschiedenis, postkoloniaal trauma en identiteitspolitiek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-9
TijdschriftAcademische Boekengids
Volume50
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit