Historische ommekeer? Daling kindertal lijkt ten einde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

In heel veel landen lijkt er een einde gekomen aan de jarenlange daling van het aantal kinderen dat een vrouw tijdens haar leven ter wereld brengt. Nieuw demografisch onderzoek maakt nog eens duidelijk dat zorgen om "lage vruchtbaarheid" die bij veel beleidsmakers leven, vaak gebaseerd zijn op vertekende gegevens. Ook het veel gebruikte "vervangingsniveau" als graadmeter voor de vruchtbaarheid is aan revisie toe! Een nieuwe kijk op de geboorteontwikkeling, maar de effecten van de crisis zijn nog niet helemaal helder.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit