HIV-Associated Neuroretinal Disorder in Patients With Well-Suppressed HIV-Infection: A Comparative Cohort Study

Nazli Demirkaya, Ferdinand W N M Wit, Thomas J T P van Den Berg, Katherine W Kooij, Maria Prins, Reinier O Schlingemann, Michael D Abramoff, Peter Reiss, Frank D Verbraak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'HIV-Associated Neuroretinal Disorder in Patients With Well-Suppressed HIV-Infection: A Comparative Cohort Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences