HMG box containing transcription factors in lymphocyte differentiation

M.W. Schilham, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-132
TijdschriftImmunology
Volume10
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit