Hod po trnju: procesuiranje ratnih zločina u Srbiji 1993-2013 (Walking a Thorny Path: Prosecutiron of War Crimes in Serbia 1993-2013)ime of Slovodan Milošević)

V. Petrovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)97-110
TijdschriftHereticus
Volume2013
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit