Hoe echt is het Vrouwtje van Stavoren? Een onderzoek naar de authenticiteit van Nederlandse sagen en legenden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-13
Aantal pagina's6
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume45
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit