Hoe Facebook je alleen laat zien wat je wil zien

S. van Gils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftJoop.nl
StatusGepubliceerd - 25 mei 2016

Citeer dit