Hoe fout was de Nederlandse politie in WO II?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Na de capitulatie op 15 mei 1940 werd de Nederlandse politie onder toezicht van de bezetter gesteld. Duitse officieren kregen een militair saluut en er moest indien nodig assistentie worden verleend bij arrestaties. Deze meegaande houding is de politie lang kwalijk genomen en blijft een heikel onderwerp. Agenten hielpen bij de Jodenvervolging, maar er waren er ook die verzet pleegden. Hinke Piersma, die drie jaar lang onderzoek deed en vele nabestaanden sprak, maakt de balans op.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volumeeditie 3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit