Hoe Fries is De Vries? Familienamen in Friesland en omgeving

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

407 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageHow Frisian is De Vries?: Family names in Friesland and surroundings
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-41
Aantal pagina's6
TijdschriftGen.
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2018

Citeer dit