Hoe herwinnen pensioenfondsen, banken en verzekeraars het vertrouwen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

147 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe komt het vertrouwen terug bij banken en verzekeraars? Volgens de Code Banken moet de integriteit en het belang van de klant uitdrukkelijk centraal gesteld worden. In deze bijdrage laten de auteurs zien dat de spelers in de verschillende sectoren van de financiële wereld nog een lange weg te gaan hebben. De perceptie dat banken en verzekeraars de belangen van de klant centraal stellen is ver te zoeken. Als gekeken wordt naar wat het zwaarst weegt in de opinie van consumenten dan is het vooral het gebrek aan eerlijkheid en stabiliteit.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's3
TijdschriftMe Judice
Volume30-06-2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit