Hoe kleine talen groot werden: Observaties van een buitenstaander

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
Aantal pagina's3
TijdschriftNednummer
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit