Hoe onderzoekers werkelijk valoriseren: Opmerkelijke inzichten uit de praktijk in Nederland

L. van Drooge, S. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

342 Downloads (Pure)

Samenvatting

Net als in België worden wetenschappers ook in Nederland geacht bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang. Anders dan in België is het beleid van de Nederlandse overheid en wetenschapskoepels niet alleen gericht op economische, maar ook op maatschappelijke valorisatie. Desondanks zijn de ervaringen van onderzoekers in beide landen vergelijkbaar. De invulling van valorisatie hangt af van persoonlijke interesse en onderzoekers ervaren gebrek
aan steun en erkenning.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)54-58
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs & management
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015
  • Valorisatie

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit