Hoe spel je wetenschap?

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-259
TijdschriftSpektator
Volume23
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit